หน้าที่ต่างๆ ของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

กรรมการฟุตบอลที่อยู่ในสนาม หรือผู้ตัดสินที่หนึ่ง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกา โดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสิน กรรมการผู้ตัดสินคนที่ 4  คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 • ตรวจสอบลูกฟุตบอลทุกลูกทีใช้ในการแข่งขัน ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกา
 • สำเร็จเครื่องแต่งกายของนักเตะว่าถูกต้องตามกติกา
 • ทำหน้าที่รักษาเวลาการแข่งขัน และเขียนรายงานหลังจบการแข่งขัน
 • เมื่อมีการกระทำผิดกติกาการแข่งขันในทุกกรณี  ทำหน้าที่พิจารณาสั่งหยุดการเล่น หยุดการเล่นชั่วคราว หรือยุติการแข่งขัน (Suspends or Terminate the Match)
 • พิจารณาการสั่งหยุดการเล่น หยุดการเล่นชั่วคราว หรือยุติการแข่งขัน เนื่องจากมีสิ่งรบกวนจากภายนอกทุกชนิดทำการรบกวนการแข่งขัน
 • สั่งหยุดการเล่นถ้าดุลยพินิจของเขาเห็นว่ามีนักเตะบาดเจ็บหนัก และดูให้แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายนักเตะเจ็บออกจากสนามแข่งขันไปแล้ว นักเตะที่บาดเจ็บเมื่อรักษาอาการเสร็จแล้วจะกลับลงสนามได้หลังการเริ่มเล่นใหม่ได้เริ่มเล่นไปแล้ว

ผู้ตัดสินฟุตบอล

 • อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปในกรณีที่ผู้เล่นถูกทำฟาล์วแต่อยู่ในจะงหวะได้เปรียบ
 • เมื่อมีนักเตะบาดเจ็บเลือดไหล สั่งหยุดการเล่นให้นักที่ที่เลือดไหลออกไปทำแผล  นักเตะจะกลับลงสนามได้เมื่อเลือดที่ไหลออกมานั้นได้หยุดสนิทแล้ว
 • อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปเมื่อทีมที่ถูกกระทำผิดอยู่ในจะหวะได้เปรียบ  แต่ถ้าต่อจังหวะต่อเนื่องทีมที่ถูกทำฟาล์วไม่ได้ประโยชน์จะสั่งหยุดการเล่น และย้อนกลับมาให้ได้เล่นตรงจุดที่ถูกทำฟาล์ว
 • ควบคุมระเบียบวินัยโดยแสดงการต่อต้านต่อผู้เล่นที่กระทำผิดต้องได้รับการคาดโทษ และการให้ออกจาการแข่งขัน เขาไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องกระทำในทันทีทันใด แต่ต้องทำทันทีลูกบอลอยู่นอกการเล่นแล้ว
 • ทำหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีมที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองที่ดี และเขาอาจพิจารณาให้อกจากสนามแข่งขันและบริเวณแวดล้อมในทันที
 • ปฏิบัติตามการช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่ตนเองมองไม่เห็น
 • แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสนามแข่งขัน
 • สั่งจบการแข่งขันเมื่อหมดเวลา
 • เขียนรายงานการแข่งขันเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้แต่งตั้งไว้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุมระเบียบทุกอย่างที่กระทำต่อผู้เล่นและ /หรือเจ้าหน้าที่ทีมและเหตุการณ์อื่นๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน หรือภายหลังการแข่งขัน
 • กรรมการมีสิทธิ์ให้ใบเหลืองหรือใบแดงตามความเหมาะสม  เมื่อผู้เล่นทำผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามรุนแรงหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ตัดสินโดยตรงหรือกรณีอื่นๆ