ขนาดมาตรฐานของลูกฟุตบอล ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ลูกฟุตบอล เป็นลูกบอลทรงกลมที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ใช้ในช่วงแรกนั้นได้มีการคาดการว่าน่าจะเกิดจากการนำกระเพาะฟัสสาวะหรือกระเพาะอาหารของสัตว์มาทำซึ่งมีความทนทานต่ำและแตกได้ง่าย จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19 ชาร์ล กู๊ดเยียร์ (Charles Goodyear) ได้ริเริ่มใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตลูกฟุตบอลขึ้น หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบ การวิจัยด้านเทคโนโลยี และอื่นๆเพื่อให้ลูกฟุตบอลมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี ค.ศ. 1863 ได้มีการกำหนดรูปร่างและลักษณะของลูกฟุตบอลขึ้นครั้งแรกโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษ เนื่องจากก่อนหน้านี้นั้นยังไม่มีมาตราฐานที่แน่นอน โดยมีกฎว่าลูกฟุตบอลต้องมีลักษณะเป็นทรงกลม มีเส้นรอบวงต้องไม่มากกว่า 28 นิ้ว( 70 เซนติมเตร ) และห้ามน้อยกว่า 27 นิ้ว( 68 เซนติมเตร ) น้ำหนักนั้นต้องไม่มากกว่า 16 ออนซ์( 450 กรัม ) และไม่น้อยกว่า 14 ออนซ์ ( 410 กรัม ) ความดันลมภายในลูกบอลนั้นเมื่อวีดที่ระดับน้ำทะเลจะต้องเท่ากับ 0.6 – 1.0 หรือ 600 – 1,100 กรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ 8.5 – 15.6 ปอนด์/ตารางนิ้ว

กรณีที่ลูกฟุตบอลชำรุดในสนามขณะที่กำลังทำการแข่งข้น ต้องปฏิบัติ ดังนี้

– ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดเล่นทันที
– เปลี่ยนลูกฟุตบอลแล้วเริ่มเล่นใหม่ โดยให้วางในจุดแรกที่ลูกบอลชำรุด
แต่ถ้าลูกฟุตบอลชำรุดเมื่ออยู่นอกพื้นที่สนามฟุตบอล เช่น บอลแแกเส้นหลัง, บอลออกเส้นข้าง จะสามารถเปลี่ยนลูกฟุตบอลได้เมื่อได้รับอนุญาติจากผูตัดสินแล้วเท่านั้น

ขนาดมาตรฐานของสนามฟุตบอล